behandelingen

Articulatiestoornis

Het niet of foutief uitspreken van bepaalde spraakklanken.

Taalstoornis

Problemen op vlak van taal, waarbij de taalontwikkeling vertraagd of anders verloopt t.o.v. leeftijdsgenootjes. Het kan gaan om moeilijkheden op vlak van taalbegrip, taalproductie of beide. De problemen kunnen zich situeren op vlak van woordenschat, zinsbouw, werkwoorden,…

Leerproblemen

Problemen op vlak van lezen, schrijven of rekenen.
Ondanks het vele oefenen kunnen kinderen bij het lezen hardnekkig blijven spellen, fouten lezen of is het leestempo te traag.
Op vlak van spelling zien we dat het omzetten van klanken naar letters moeizaam verloopt of de spellingsregels worden niet goed toegepast.
De problemen bij rekenen kunnen zich situeren op vlak van hoofdrekenen, maar ook op vlak van getallenkennis, metend rekenen, de klok,…

Oromyofunctionele problemen

Foutieve mondgewoonten zoals duimzuigen, mondademen en infantiel slikken kunnen zorgen voor een foutieve tongligging en deze ligging in stand houden. De tong ligt vaak te laag in de mond of drukt tegen de tanden. De spraak wordt hierdoor verstoord, maar vaak is er ook sprake van kaak-en tandenstandvergroeiingen. Een orthodontische behandeling heeft vaak pas zin wanneer de myofunctionele problemen ook worden aangepakt.